/ Maan tieto / Johanna Ruotsalainen & Simi Susanna Ruotsalainen: I Am a Living Being

Johanna Ruotsalainen & Simi Susanna Ruotsalainen: I Am a Living Being

I Am a Living Being on Johanna Ruotsalaisen ja Simi Susanna Ruotsalaisen toteuttama videoinstallaatio. Teos koostuu animoiduista ihmismäisistä kasvonpiirteistä, jotka maa-ainekseen heijastettuna muodostavat kuvitteellisen maan muotokuvan. Teoksen maa puhuu omista ja kaikkien maahan liittyvien olentojen oikeuksista. Puhe pohjautuu ”Äiti Maan oikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen”.  Antamalla maalle ihmismäiset kasvot taiteilijat painottavat luonnon asemaa ja havainnollistavat maan oikeutta olemassaoloon ilman riistoa ihmisten ja eläinten tavoin. Onko helpompaa hyväksyä näiden oikeuksien olemassaolo, jos ne näyttävät meiltä ja puhuvat meidän kieltämme?

Johanna Ruotsalainen & Simi Susanna Ruotsalainen

Johanna Ruotsalainen on muusikko, kuvataiteilija ja musiikin luennoitsija Oulun ammattikorkeakoulussa. Viime vuosina hän on osallistunut moniin kansainvälisiin tapahtumiin kutsuttuna taiteilijana ja tehnyt yhteistyötä arvostettujen nykytaiteen esiintyjien kanssa.

Simi Susanna Ruotsalainen on rovaniemeläinen mediataiteilija, itsenäinen elokuvantekijä ja valokuvaaja. Hän työskentelee pääasiassa videotaiteen parissa yhdistellen valokuvausta ja piirtoanimaatiota. Ruotsalaisen työt keskittyvät usein pohjoisiin ja arktisiin alueisiin, ympäristökysymyksiin sekä feminismiin.