Konsepti

Vuoden 2020 Art Ii Biennaalin konsepti rakentuu maan ympärille.

Maan tieto

Maa tarkoittaa palloa, jolla kuljemme. Se tarkoittaa myös maata, jossa asumme. Samaan aikaan se merkitsee maata, jossa kasvaa metsämme ja viljamme ja josta nousevat kalliomme. Maailma tarkoittaa sananmukaisesti maata ja ilmaa, joka muodostaa elinympäristömme. Art Ii Biennaalin käsitteellisenä teemana maa pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet ja kiinnittää erityisesti huomiota ‘maan tietoon’ eli siihen hiljaiseen viisauteen, jota luonnossa on.

Maapallon kestävyys on koetuksella ihmisen toiminnan takia. Niin kutsuttu antroposeeni – aikakausi jolla elämme – on saanut nimensä siitä, että ihmisen toiminnan vaikutukset näkyvät ympäristössä ja ilmastossa ennennäkemättömällä tavalla.

Biennaalin aihe on maan tieto. Maan tietoa on kaikki se hiljainen ja piilevä tieto, jota luonnossa ja ympäristössä on, ja jota emme ehkä enää osaa kuunnella. Biennaalin teosten ja ohjelman kautta pyrimme saavuttamaan uudelleen yhteyden maahan ja maan kautta luontoon.

Biennaalin teokset tutkivat kasvua, maatumista, kiviä, kallioita, maa-ainesta ja luonnon kiertokulkua kaikkinensa. Mitä voimme oppia maan toimintatavoista? Miten voimme solmia uudenlaisen yhteyden ihmisen ja luonnon välille? Miten voimme kääntää vuosisataisen riiston ja hyväksikäytön kierteen vuorovaikutukseksi ja arvonannoksi?