Konsepti

Ilmassa – In the Air

Ilma ylläpitää elämää maapallolla. Äänet, valo, lämpö ja tuoksut välittyvät ilman kautta. Ilma sisältää elämälle välttämättömät kaasut, mutta se kantaa myös saasteet, joita varsinkin yksi maapallon eliölaji tuottaa.

Ilma ei siis ole vain jotain, mitä hengitämme. Vaikka se on läpinäkyvää, emme välttämättä näe kaikkea mitä se sisältää. Ilmassa on näkymättömiä elementtejä, joita voidaan tarkastella tieteen, politiikan tai eliökunnan kautta. Ilmassa on valtaa, joka suhteessa kestävyyden rajoihin on aikamme kriittisimpiä kysymyksiä. Kaikki liittyy kaikkeen.

Miten ilmaa ja sen olemusta voi lähestyä taiteen keinoin? Miten taiteen avulla voi tutkia ilman moninaista vaikutusta ja loputtomia merkityksiä elonkirjolle. Mitä näemme kun ’katsomme’ ilmaa ja siirrämme katseemme sitä kohti.

Kahdeksas Art Ii Biennaali nostaa esiin sen, miten käsitämme ilman ja tunnemme sen ja siihen liittyvät ilmiöt. Monimuotoinen taidetapahtuma tulee esittelemään teoksia, jotka tutkivat ilmaan liittyviä kysymyksiä, esittelevät uusia ajatuksia ja aiheen käsittelytapoja sekä antavat näkymättömälle aistillisen muodon.