Konsepti

Tulen tarina

Yhdeksännen Art Ii Biennaalin teema on tuli. Tapahtuma kutsuu taiteilijoita ja yleisöä tutkimaan tulen moninaista ja ristiriitaista historiaa ja pohtimaan tulen merkityksiä nykyajassa.

Näyttely vie meidät matkalla tulen alkemiaan ja tarkastelee sen kaksinaista luonnetta, jossa yhdistyvät luova ja tuhoava voima sekä muutoksen ja uudistumisen mahdollisuus. Näyttely tarjoaa maiseman, joka heijastelee kestävyyttä ja sietokykyä, vastarintaa, parantumista ja toivoa. Biennaali käsittelee eloonjäämisen teemoja toisiinsa linkittyvien ekosysteemien todellisuudessa.

Tulenkäytön keksimisestä lähtien, tuli on merkinnyt ihmiselle edistystä, muutosta ja uskoa tulevaisuuteen. Tulen mahdollistama teollistuminen, luonnonvarojen (yli)käyttö ja tuotannon kiihtyminen ovat tuoneet kuitenkin mukanaan perustavanlaatuisia seurauksia ympäristöllemme.

Art Ii Biennaali 2024 kutsuu katsomaan yli ihmiskeskeisen maailmankuvan ja ymmärtämään suhdettamme tuleen osana luontoa ja globaalia elonkehää.

Tuli, viimeinen elementeistä, täydentää aiempien Biennaalien elementtisarjan (vesi, tuli, ilma). Kokemus siitä, että elämme dystopiaa edeltäviä aikoja, saa vastavoiman tulen tarinasta. Rohkaisemme näkemään tulessa myös kertomuksen kestokyvystä ja mahdollisuuden ymmärtää maailman toisiinsa liittyvät todellisuudet. Tulen kaksinaisluonne muistuttaa meitä myös sen kyvystä luoda uudelleen ja rakentaa toivoa.