Mitä voimme oppia maalta, mullalta ja turpeelta?

Kuraattoreiden lausunto
Jaakko Pernu: ET (AIB2014) Kuva: Jussi Tuokkola

Kutsuimme taiteilijoita ehdottamaan Art Ii Biennaaliin teoksia, joissa he tarkastelevat paikallisyhteisöä ja -luontoa sosiaalisesti sitoutuneen nykytaiteen keinoin. Tämän vuoden tapahtuman teemana on ekologia, jätteettömyys, taiteen hiilineutraali tuotanto ja dialogi luonnon kanssa. Kannustimme taiteilijoita suunnittelemaan kokeilevia teoksia, joilla olisi pieni ekologinen jalanjälki mutta merkittävä paikallinen vaikutus ja jotka voivat osaltaan laajentaa ja kehittää Iin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Tämän vuoden biennaalin teema on maan tieto. Sen on konkretisoitunut ajatukseen siitä, miten olemme maasta lähtöisin ja mihin vääjäämättä päädymme. Teema tarjoaa mahdollisuuden pohtia perimmäisiä ​​kysymyksiä, jotka usein tulevat sivuutetuiksi tai joita pidetään tabuina. Teemalla onkin uusia merkityksiä koronapandemian yhteydessä.

Saimme 127 ehdotusta ympäristötaiteilijoilta, tanssijoilta, mediataiteilijoilta, yhteisötaiteilijoilta ja taide-tiedekollektiiveilta ympäri maailmaa. Arviointiprosessin aikana Maailman terveysjärjestö julisti koronaviruksen puhkeamisen pandemiaksi. Yhdessä tapahtuman tuottajien kanssa päätimme keskittyä kesäkuisessa biennaalissa suomalaisiin ja paikallisiin produktioihin. Haastoimme itsemme miettimään, miten teokset voitaisiin tilata ja tuottaa tässä tilanteessa. Pohdimme, kuinka julkinen taide, kuten videoprojektiot ja teokset ulkona voisivat luoda toivoa ja tuottaa merkityksellisiä kokemuksia, vaikka fyysistä etäisyyttä edelleen vaadittaisiin kesällä ihmisten välille.

Taiteilijavalintaan vaikuttavia tekijöitä olivat kohdallisuus suhteessa teemaan, alustavan paikka- ja yhteisökartoituksen laatu, produktion paikkasidonnaisuus, suunnitelmat dialogista paikallisen yhteisön kanssa, lähestymistapojen ja taidealojen monipuolisuus koko tapahtumassa sekä hiilineutraali tuotantoprosessi. Myös maailmanlaajuinen pandemia vaikutti väistämättä taiteilijavalintoihin. Pohdimme, kuinka pandemia muuttaa tapahtumaa, jonka selkärangaksi oli suunniteltu taiteilijan ja paikallisyhteisön yhteistyö. Miten taiteilijat voisivat vastata haasteisiin ja sopeutua niihin?

Olisivatko taiteilijat vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa tietoverkossa vai esimerkiksi kirjeiden ja postilaatikoiden kautta, kuten yksi taiteilija ehdotti? Verkkokeskustelu ja videoneuvottelut tuskin kuitenkaan täysin korvaisivat taiteilijan fyysistä läsnäoloa dialogisessa ja yhteisöllisessä taiteessa. Päätimmekin keskittyä vuoropuheluun luonnon kanssa biennaalin ytimenä ja pohdimme, kuinka taide voi vahvistaa luontoyhteyttämme ja kasvavaa empatiaa maata, maaperää ja turvetta kohtaan.

Valintaprosessissa tuntui kiireelliseltä siirtyä kohti maata ja paikkaa eikä niinkään kohti globaalia tai kansallista (Latour 2018). Valitut taiteilijat tarjoavat erilaisia ​​tulkintoja maan tiedosta teemana taiteellisin keinoin, tuovat meidät maan päälle ja luovat yhdessä uuden ruumiillistuneen tiedon. Taiteilijat julkistetaan muutaman viikon kuluessa, ja joukko kansainvälisiä taiteilijoita laajentaa biennaalia elokuuhun yhteistyössä Iin IlmastoAreenan kanssa.

-Maria Huhmarniemi & Ekaterina Sharova, Art Ii Biennaalin 2020 kuraattorit 

Art Ii Biennaalin suunnittelu jatkuu ja taiteilijavalinnat julkaistaan huhtikuun aikana. Seuraamme aktiivisesti viranomaisten ohjeistuksia koronavirustilanteen suhteen. 

Tutustu myös