Marja Haapakangas & Maria Laitila: Seusuo

La 13 Kesäkuuta

Biennaalissa nykytanssivideosta Seusuo nähdään installaatio, joka luo hiljaisen keskustelun videon ja teollisen lattialle asetetun turpeen välille.

Seusuo on Lapissa, Kemijärven suolla kuvattu nykytanssivideo. Suot ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta ja niiden kyky varastoida hiiltä tärkeässä osassa tänä ilmastonmuutoksen aikakautena. Suota voi pitää parantavana lähteenä tai uhkaavana kuiluna. Suo on kiehtova paikka, joka kätkee aarteita kerrostensa sisään. Millaisia kokemuksia se säilöö uumeniinsa?

Teos kiinnittää huomiota myös posthumanistiseen näkökulmaan. Valitessa paikkaa videota varten taiteilijat miettivät ensin sitä, miten suo näkee heidät. Onhan suon historia ja muisti niin pitkä suhteessa siihen aikaan, jonka yksi ihminen tällä planeetalla viettää.
Biennaalissa videosta nähdään installaatio, joka luo hiljaisen keskustelun videon ja teollisen lattialle asetetun turpeen välille.

Maria Laitila ilmaisee herkkyydellä ja vahvuudella tanssiessaan kokonaisvaltaisesti havaintoja sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta. Hän käsittelee teoksissaan erityisesti elämää, vuorovaikutusta, tietoisuutta ja tunteita. Näyttämöiksi taipuvat niin metsät, taidemuseot kuin hylätyt rakennukset. Marja Haapakankaalle videoteoksen tekeminen on toisiinsa kietoutuvien mielentilojen ja paikkojen kokemista ja avartamista konkreettisesti liikkumalla, etsimällä kameran etsimen läpi uusia näkökulmia maailmaan. Kuvaaminen on hänelle aina hyvin kehollista. Kehon liikkeet synkronoituvat kameran liikkeen kanssa. Videoteoksien installoiminen vaihtoehtoisiin luontokohteisiin ja rakennelmiin on Haapakankaalle tyypillinen taiteen esittämisen tapa.

Yhteistä taiteilijoille on ilmaista taiteessaan ihmisen vuorovaikutteista suhdetta luontoon, itseensä sekä toiseen ihmiseen. Merkitykselliseksi nousevat luonnonmaisemat ja -ilmiöt, jotka ovat metaforia ihmisen tunteista ja mielenmaisemista. Heidän taiteellinen työskentelynsä on usein paikkasidonnaista ja prosesseissa he ihmettelevät eksistentiaalisia kysymyksiä ja maailmankäsityksiä.

Seusuo on yksi Luonnontila – The Shape of Nature -projektin tanssivideoista. Jokainen tanssivideo on oma ainutlaatuinen maailmansa. Projekti luo tilaa nykytanssin, videotaiteen, äänitaiteen ja luonnon väliselle keholliselle vuorovaikutukselle. Se on kahden taiteilijan vaellus, kulku luonnossa etsien paikkoja, jotka pysäyttävät vaikuttavuudellaan ja antavat tilaa kohdata sisäinen ja ulkoinen maailma. Se etsii ja löytää menetelmiä olla läsnä ja dialogissa tanssijan, kuvaajan, kameran ja luonnon kanssa. Se on luonnon puheenvuoro.

Seusuo tullaan näkemään Villa Kauppilassa osana kesän Art Ii Biennaalia.

Installaatio avoinna:
13.6.-14.6.2020
la-su 11-15

16.6.-4.7.2020
ti-pe 12-16
la 11-15
Suljettu su-ma ja juhannuksena 19.6.-20.6.

Osoite: Kauppilantie 12, 91100 Ii

Vapaa pääsy!