Miia Kettunen: Landshapes

Su 14 Kesäkuuta

Landshapes rakentuu Iin Haminan Keskuspuistoon osana Art Ii Biennaalia ja on avoinna yleisölle koko kesän!

Landshapes on ympäristötaideprojekti, jonka lähtökohtana toimii paikallisen maan merkityksen korostaminen osana kallisarvoista ekosysteemiä tarkastelemalla sitä lintuperspektiivistä. Maan ja kokemuksellisen maasuhteen tutkimisen perusteella syntyvä maataideteos muodostuu Iin maaperään kesän aikana. Projektissa jatkuu maataiteen kontekstissa Kettusen luontainen intohimo abstraktin kuvallisuuden luomiseen ja tutkimiseen jälkenä kokemuksesta.

Kettunen työstää projektia yhteistyössä Valtarin koulun oppilaiden kanssa osana KulttuuriKauppila Artist-in-Community –residenssijaksoaan. Yhteisöllisen teoksen toteutukseen osallistuvat Valtarin koulun kahdeksasluokkalaiset jättävät teokseen oman jälkensä maasuhteeseensa perustuvien visualisointien kautta.

Miia Kettunen on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa taideprojekteissa pukusuunnittelijana ja viime vuosina erityisesti taiteilijana eri yhteisöjen parissa. Hänen tavalleen työskennellä ominaisia ovat selkeät ja ennakkoluulottomat, erilaisiin toimintaympäristöihin sitoutuvat ja niiden yhteisöjä taiteelliseen prosessiin sulauttavat projektisuunnitelmat. Työn visuaalinen muoto syntyy usein pohjautuen ihmisten ja erilaisten toimijoiden kanssa käytävälle vuorovaikutukselle, sekä tilojen ja paikkojen aistimisen kautta.

Teos avoinna yleisölle biennaaliviikon päättyessä.

Teoksen tarkka sijainti kartalla