/ Maan tieto / Miia Kettunen: Landshapes

Miia Kettunen: Landshapes

Landshapes on ympäristötaideprojekti, jonka lähtökohtana toimii paikallisen maan merkityksen korostaminen kallisarvoisen ekosysteemin osana tarkastelemalla toteutuvaa teosta lintuperspektiivin kautta. Maan ja kokemuksellisen maasuhteen tutkimisen perusteella syntynyt maataideteos muodostui Iin maaperään kesän aikana. Projekti jatkaa maataiteen kontekstissa Kettusen abstraktin kuvallisuuden luomista ja tutkimista jälkenä kokemuksesta.

Kettunen työsti projektia yhteistyössä Valtarin koulun oppilaiden kanssa osana KulttuuriKauppila Artist-in-Community–residenssijaksoaan. Yhteisöllisen teoksen lopullinen muoto sisältää kymmenen erilaista oppilaiden luonnoksille pohjautuvaa geoglyfistä symbolia, jotka heijastavat oppilaiden maahan liittyviä kokemuksia.

Miia Kettunen

Miia Kettunen on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa taideprojekteissa pukusuunnittelijana ja viime vuosina erityisesti taiteilijana eri yhteisöjen parissa. Hänen tavalleen työskennellä ominaisia ovat selkeät ja ennakkoluulottomat, erilaisiin toimintaympäristöihin sitoutuvat ja niiden yhteisöjä taiteelliseen prosessiin sulauttavat projektisuunnitelmat. Työn visuaalinen muoto syntyy usein ihmisten ja erilaisten toimijoiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen pohjalta sekä tilojen ja paikkojen aistimisen kautta.