/ Maan tieto / Anne Yoncha: Re:Peat III

Anne Yoncha: Re:Peat III

Re:Peat III on sarja teoksia, jotka syntyivät taiteilija Anne Yonchan ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden Oili Tarvaisen, Anne Tolvasen ja Anna-Liisa Välimaan tiede-taideyhteistyön tuloksena. Työt taltioivat Yonchan havaintoja pitkäaikaisen tutkimusyhteistyön ajalta ja korostavat turvesuon kerroksellista ja monimutkaista rakennetta sekä siellä esiintyvien kasvustojen suhdetta toisiinsa. Työt kuvaavat esimerkiksi rahkasammalissa läheltä havaittavaa lihaksenomaista rakennetta kontrastina turpeen tuhkan hiekkamaiselle rakenteelle, joka syntyy teollisena sivutuotteena turvetta polttoaineena poltettaessa ja maata neutralisoidessa. Teoksissa näkyvät värit on luotu esimerkiksi sekoittamalla turpeen tuhkaa akryyliväreihin.

‘’Taidetta tieteellisestä kontekstista tehnyt taiteilija johdatti meidät tutkijatkin näkemään pintaa syvemmälle. Keskustellessamme Anne Yonchan kanssa suon ja turpeen merkityksestä Pohjois-Pohjanmaalla tarkastelimme turvetta eri mittakaavoissa ja aikajanoilla’’  -LUKEN tutkimusryhmä

Anne Yoncha

Anne Yoncha on yhdysvaltalainen kuvataiteilija, joka työskenteli Fulbright-stipendiaattina Luonnonvarakeskuksessa vanhojen turvekaivantojen yhteydessä Oulun alueella. Taiteellisessa työskentelyssään Yoncha yhdistelee digitaalista tunnusteluteknologiaa, kuten biodatasonifikaatioita, sekä esimerkiksi paikallisesta kasvimateriasta tuotetulla musteella maalaamista osana perinteisiä analogisia prosesseja. Yoncha valmistui taiteen maisteriksi Montanan yliopistosta vuonna 2019, ja ensi syksynä hän aloittaa työt East Central –yliopiston taideyksikön apulaisprofessorina.