/ Maan tieto / Alan Bulfin & Piia Anttila: Fidelity of Home

Alan Bulfin & Piia Anttila: Fidelity of Home

Fidelity of Home on täysin kotona toteutettavista resepteistä koostettu installaatio. Yleisö sai vapaasti tutkia installaatiokaappiin sijoitettuja erilaisia ekologisia reseptejä, jotka käsittelivät kodeissamme vallitsevaa, käyttämiimme tuotteisiin liittyvästä tiedottomuudesta kumpuavaa tilannetta ja sitä, millainen vaikutus niillä voi olla kodillemme, ympäristölle sekä terveydellemme. Teoksessa luotiin uudelleen talojemme ja perheidemme ulkopuolelle ulottuvien kotiemme ydin, joka rakentuu maasta ja joka hyödyntää meitä, kuten me hyödynnämme sitä. Elanto on sitova voima, jota etsitään aistien kautta; kuin tietoisuus itse. Yhdessä annamme muodon uskollisuudelle, joka vastaa lämmöltään ja suojaltaan kodin tunnelmaa. Tällaisen käsityksen kautta voimme valjastaa käyttöömme elannon eri muotoja siivoustarvikkeista vaatteisiin ja ruokaan. Elannosta tulee sekä materiaa että ajatuksenruokaa.

Alan Bulfin & Piia Anttila

Alan Bulfin on prosessisuuntautunut taiteilija, jolle arki testiympäristö, jonka kautta voidaan tutkia asioiden ekologista vaikutusta. Työssään hän tuo nämä käytännöt laajemman yleisön piiriin järjestämällä oppimisen ja reseptien jakamisen ympärille keskittyviä tapahtumia.

Pii Anttila on taiteilija, tuottaja ja taidekasvattaja, jonka tutkimusintressit keskittyvät taiteeseen tieteenalana, taiteeseen pedagogisena tapahtumana, solidaariseen talouteen sekä yhteiskunnan valtajärjestelmiin.