/ Maan tieto / Iin Taidekoulu: Maan Tarinat

Iin Taidekoulu: Maan Tarinat

Iin taidekoulu tuotti yhteistyössä Taidekeskus KulttuuriKauppilan kanssa yhteisöllisen taideprojektin aiheenaan Maan Tarinat. Maan Tarinoissa taidekoululaiset keräsivät iiläisten tarinoita maasta ja paikoista, jotka rakentuivat lopulta yhdeksi elämykselliseksi tarinaksi dokumenttityylisessä videoteoksessa.

Osana projektia rakennettiin KulttuuriKauppilan kupeeseen myös maanläheinen kota, jossa taidekoululaisten tarinoita kerrottiin ja kuvattiin tulistelun lomassa. Maan tarinoiden kota on yhteisötaideteos, jossa tarinat elävät ja synnyttävät yhtä yhteistä Maan Tarinaa – tarinaa, jota maamme kantaa.

Maan Tarinat -projekti koottiin etäopetusaikana poikkeusoloissa oppilaille ja heidän läheisilleen merkityksellisisistä paikoista. Oppilaat osallistuivat projektiin etänä videoin ja kuvallisin teoksin.

Maan Tarinat -työpajoissa tarkasteltiin merkityksellisiä paikkoja ja niihin liittyviä tarinoita. Osallistaviin ja yhteisöllisiin pajoihin oli mahdollista osallistua joko kuuntelemalla, katsomalla tai kertomalla sanoin tai kuvin. Työpajat olivat rentouttavia ja virkistäviä hetkiä kotatulen äärellä. Kota on jakamisen tila. Se on tila, missä tarinat syntyvät, elävät ja tulevat kuulluiksi. Se on paikka, missä kerrottu tarina saa muodon siinä hetkessä ja liittyy osaksi yhteistä tarinaa ja kuvaa.

Hennariikka Lohi & Marianne Lukkarinen

Hennariikka Lohi toimii suunnitteluopettajana ja taidekoulun kuvataideopettajana Iin kansalaisopistossa. Työssään Hennariikka pyrkii rohkeasti kehittämään taidekasvatusta eteenpäin vastaamaan tämän päivän tarpeita, haasteita ja olosuhteita. Taiteella ja taideopettajilla on tätä kautta tärkeä rooli yhteisön voimaannuttamisessa.

Marianne Lukkarinen on kasvatuspsykologiataustainen kuvataiteen, draaman ja teatterin sekä psykologian opettaja ja taiteilija. Marianne kuuluu Osuuskunta Lilithiin ja opettaa Iin Taidekoululla kuvataiteita sekä alueen oppilaitoksissa kehittämiään hyvinvointiteemaisia taideryhmiä. Lukkarinen on työuransa aikana yhdistänyt ihmistä vahvistavaa ja terapeuttista ohjaus- ja opetusotetta taiteen ja luovuuden avaamiseen monenikäisten ihmisten kanssa. Hänen omaa taiteellista prosessiaan ohjaavat vahvasti vielä kertomattomat tarinat, jotka pyytävät tulla kerrotuiksi, kuulluiksi ja nähdyiksi.