Joar Nango

Pikimusta

Nangon tervanpolton perinnettä tutkiva, prosessiin keskittyvä teos tarjoaa erilaisen lähestymistavan ympäristötaiteeseen. Teoksessaan Nango tutkii tutun materiaalin, tuohen, muutosprosessia pohjoisessa ympäristössä. Tervan valmistaminen koivun tuohesta on perinteinen saamelainen tervanpolttomuoto. Nango on kiinnostunut yksinkertaisista, mutta luovasti toteutetuista prosesseista sekä kestävään kehitykseen liittyvästä tiedosta. Tervan valmistusmenetelmää opettelemalla ja kokeilemalla Nango on luonut yhteyden vanhaan perinnetietoon ja muuttanut sen käsitteelliseksi teokseksi. Biennaalissa on näkyvillä jäljet ja dokumentointi kesäkuisen työskentelyjakson aikana toteutetusta prosessista.
Joar Nango: Pikimusta. 2016. Kuva: Antti J.Leinonen.

Joar Nango (s. 1979) on norjansaamelainen taiteilija ja arkkitehti. Hän valmistui Norjan teknis-luonnontieteellisestä yliopistosta vuonna 2007. Töissään Nango liikkuu arkkitehtuurin, designin ja taiteen rajapinnalla tarkastellen identiteettikysymyksiä nykyarkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön luomien ristiriitojen kautta. Erityisesti häntä kiinnostavat pohjoisen rakennusperinteen yksinkertainen luovuus ja ympäristötietoisuus sekä paimentolaisuuden käsite. Nango on yksi vuonna 2010 perustetun FFB-arkkitehtikollektiivin perustajajäsenistä. Kollektiivi on erikoistunut väliaikaisiin teoksiin ja uutta luoviin interventioihin urbaanissa ympäristössä. Kollektiivi oli ehdolla vuoden nuorten arkkitehtien palkinnon saajaksi vuonna 2012.

Galleria

Tutustu myös