Marja Haapakangas & Maria Laitila (FIN)

Marja Haapakankaan ja Maria Laitilan tanssitaidevideosta Seusuo nähdään installaatio, joka luo hiljaisen keskustelun videon ja teollisen lattialle asetetun turpeen välille.

Maria Laitila ilmaisee herkkyydellä ja vahvuudella tanssiessaan
kokonaisvaltaisesti havaintoja sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta. Hän käsittelee teoksissa erityisesti elämää, vuorovaikutusta, tietoisuutta ja tunteita. Hänellä on kokemusta esitystaiteilijana näyttämöiltä video- ja äänitaiteeseen. Näyttämöiksi taipuvat niin metsät, taidemuseot kuin hylätyt rakennukset. Hän on valmistunut Lapin yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi ja hän on täydentänyt osaamistaan Taideyliopiston teatterin ja draaman opettamisen sekä tanssipedagogiikan perusopinnoilla sekä useilla esitystaiteen kursseilla. Tanssia hän lähestyy intuitiivisesti ja kehollisten havaintojen kautta. Hänen taiteessa on vaikutteita taistelulajeista, butoh-tanssista, somatiikasta ja luovasta liikkeestä. Laitilan esiintymistä on voinut kokea TEHDAS Teatterissa, taidegallerioissa ja -tapahtumissa Suomessa.

Marja Haapakankaalle videoteoksen tekeminen on toisiinsa kietoutuvien mielentilojen ja paikkojen kokemista ja avartamista konkreettisesti liikkumalla, etsimällä kameran etsimen läpi uusia näkökulmia maailmaan. Maisemassa liikkumisen kautta hän lähestyy myös sitä, mikä koskee mielen syvyyttä. Kuvaaminen on hänelle aina hyvin kehollista. Kehon liikkeet synkronoituvat kameran liikkeen kanssa. Tanssia kuvatessa kameran ja kuvaajan liikkeistä tulee eräänlainen peili tanssijalle. Hänelle kiinnostavinta kuvaamisella on hetken vaikutelmien maalaaminen sekä autenttisen liikkeen välittyminen liikkuvassa kuvassa. Videoteoksien installoiminen vaihtoehtoisiin luontokohteisiin ja rakennelmiin on Haapakankaalle tyypillinen taiteen esittämisen tapa.  Haapakangas on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta 2006, ja valmistunut 2016 myös kuvataiteen erikoistumisopinnoista Lapin yliopistossa. Hänen gradunsa sekä kuvataiteen syventävien opintojen lopputyönsä käsittelivät ympäristöperformatiivista lyhytelokuvaa. Hän on tehnyt myös musiikkivideota, jossa tanssi on ollut olennainen osa kerrontaa.  Hänen taidettaan on esitetty gallerioissa Espanjassa ja eri puolella Suomea.

Yhteistä näille kahdelle taiteilijalle on ilmaista taiteessaan ihmisen vuorovaikutteista suhdetta  luontoon, itseensä sekä toiseen ihmiseen. Merkitykselliseksi nousevat luonnonmaisemat ja -ilmiöt, jotka ovat metaforia ihmisen tunteista  ja mielenmaisemista. Heidän taiteellinen työskentely on usein paikkasidonnaista ja prosesseissa he ihmettelevät eksistentiaalisia kysymyksiä ja maailmankäsityksiä.

Laitila ja Haapakangas ovat poikkitaiteellisen taiteilijaryhmä Oikean eteisen jäseniä. Taiteilijoiden yhteinen videoteos Reunaton (2013) esitettiin  installoituna ekologisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviin paikkoihin; Brinkhallin kartanon 1700-luvun aikaiseen miljööseen sekä Lohtajan Vattajan dyynialueen hylättyyn huvilaan, jossa teos esitettiin runoperformanssin muodossa. Luonnontila – The Shape of Nature projektin tiimoilta he työskentelivät Art Karelian taiteilijaresidenssissä maaliskuussa 2020.

Seusuo on Lapissa, Kemijärven suolla kuvattu tanssitaidevideo. Suot ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta ja niiden kyky varastoida hiiltä tärkeässä osassa tänä ilmastonmuutoksen aikakautena. Suota voi pitää parantavana lähteenä tai uhkaavana kuiluna. Suo on kiehtova paikka, joka kätkee aarteita kerrostensa sisään. Millaisia kokemuksia se säilöö uumeniinsa? Teos kiinnittää huomiota myös posthumanistiseen näkökulmaan. Valitessa paikkaa videota varten taiteilijat miettivät ensin sitä, miten suo näkee heidät. Onhan suon historia ja muisti niin pitkä suhteessa siihen aikaan, jonka yksi ihminen tällä planeetalla viettää. Biennaalissa videosta nähdään installaatio, joka luo hiljaisen keskustelun videon ja teollisen lattialle asetetun turpeen välille.

Seusuo Art Ii Biennaalissa 2020 

Installaatio avoinna:
13.6.-14.6.2020
la-su 11-15

16.6.-4.7.2020
ti-pe 12-16
la 11-15
Suljettu su-ma ja juhannuksena 19.6.-20.6.

Osoite: Kauppilantie 12, 91100 Ii

Vapaa pääsy!

 

Tutustu myös