Art Ii Biennaali 2008

Ensimmäisen Art Ii Biennaalin teemana oli pohjoinen ympäristötaide – rakenteet ja vaikutus. Hyvinkin erilaisia pohjoisen ympäristötaiteen muotoja edustavat taiteilijat tuottivat assistentteineen kymmenpäiväisen workshopin aikana teokset, jotka sijoitettiin ensimmäistä kertaa Iin kulttuuriperintöalueille Wanhaan Haminaan ja taidekeskus KulttuuriKauppilan ympäristöön. Paikkasidonnaisen luontoinstallaation legendan Bonannon osallistuminen biennaaliin nosti sen kansainvälisesti merkittäväksi tapahtumaksi.

Kuraattorit

Kuraattoritiimi

Biennaalin pohjoismaiset taiteilijat valittiin yhteistyössä pohjoismaisten kansallisten taiteilijaseurojen kanssa. Päätäntävaltaa käytti jyry, johon kuuluivat Lapin yliopiston professori, ympäristötaiteilija Timo Jokela,

Suomen kuvataidejärjestöjen liiton puheenjohtaja, kuvataiteilija Jyrki Poussu, Oulun taidemuseon tutkija Janne Kauppinen ja KulttuuriKauppilan puheenjohtaja, kuvataiteilija Helena Kaikkonen.

Taiteilijat

Tutustu myös