Mari Keski-Korsu (FIN): Beat to the Balance

Mari Keski-Korsu: Beat to the Balance. 2018. Kuva: Jaani Föhr.

Mari Keski-Korsu on monialainen taiteilija, joka tutkii ekologisten ja sosioekonomisten muutoksien näyttäytymistä arjessa. Hänen työskentelynsä pohjautuu yhteistyöhön eri yhteisöjen kanssa. Keskiössä on lajienvälinen viestintä, jolla voimme mahdollistaa empatian ja myötätunnon ihmisen ja ekosysteemien välillä. Keski-Korsu on kiinnostunut taiteen, aktivismin, politiikan ja tieteen välisistä suhteista kestävän kulttuurin ja ekofeminismin näkökulmista.

Beat to the Balance on monitaiteinen projekti, joka liittyy saunomiseen ja parantamiseen puilla. Vihtominen ja saunominen ovat tietoisia, sekä rajua että hellää kosketusta sisältäviä prosesseja. Ne saavat ihmisen kokemaan eri puulajien kokonaisvaltaisen voiman, aistimaan jälleen yhteyden metsien viestintäjärjestelmiin sekä käsittelemään maailman hyväksikäytöstä aiheutunutta traumaa. Ihmisoikeusaktivisti Audre Lorden mukaan itsestä huolehtiminen ei ole omahyväisyyttä vaan itsesuojelua ja sellaisenaan poliittisen sodankäynnin ele. Saunakokemus hoitaa ihmisen ja puun välistä empaattista yhteyttä. Kokemus luo tilaa uudelle, tasapainoisemmalle narratiiville ihmiskunnan olemassaolosta tällä planeetalla.

Beat to the Balance käsittelee veteen liittyviä rituaaleja, joiden avulla luomme yhteyden luontoon. Teos korostaa ihmisen ja ekosysteemin välistä suhdetta ja luo uusia vuorovaikutuksen tapoja näiden ulottuvuuksien välille. Nykykontekstissa veden parantava voima ja suomalaiset traditiot mahdollistavat oppimisen menneestä sekä rakentavat uudelleen suhdetta ympäristömme ei-inhimillisiin elementteihin. Mari Keski-Korsun toteuttama rituaali auttaa meitä muistamaan juuremme ja tutustumaan sisäiseen olemukseemme.