Mari Keski-Korsu (FIN): Beat to the Balance

Mari Keski-Korsu. Beat to the Balance. Art Ii Biennaali 2018. Kuva: Jaani Föhr

Beat to the Balance on monitaiteinen projekti, joka liittyy saunaan ja puuparantamiseen. Lehvillä vihtominen ja saunominen on tietoinen prosessi, johon kuuluu sekä rajua että hellää kosketusta. Se saa ihmisen kokemaan eri puulajien kokonaisvaltaisen voiman ja aistimaan jälleen liityntänsä metsien viestintäjärjestelmiin, ja se myös avaa traumaa, jota kannamme tietäessämme, miten kaltoin ihminen kohtelee maapalloa. Ihmisoikeusaktivisti Audre Lorden mukaan omahoito ei ole oman itsen hemmottelua vaan itsensä turvaamista ja siten poliittista sodankäyntiä. Saunan ja vihtomisen kokemus hoitaa ihmisen ja puun välistä empaattista yhteyttä ja muuttaa omahoidon myötätuntoa kantavaksi yhteydeksi asuttamamme ekosysteemin kanssa ja mahdollisesti luo tilaa uudelle, tasapainoisemmalle kertomukselle ihmiskunnan elosta tällä planeetalla.

 

Mari Keski-Korsu on taiteiden väliset rajat ylittävä taiteilija. Hän tutkii, miten ekologiset ja sosioekonomiset muutokset näyttäytyvät arjessamme. Työ pohjautuu eri yhteisöjen ja lajien kanssa toteutettuun yhteistyöhön. Keski-Korsun tämänhetkinen työskentely keskittyy lajienväliseen viestintään, jolla ehkä voisi mahdollistaa empatian ja myötätunnon synnyttämisen tekoihin, joita ihmiset kohdistavat kokonaisiin ekosysteemeihin. Keski-Korsu on kiinnostunut taiteen, aktivismin, politiikan ja tieteen suhteista permakulttuurisesta ja ekofeministisestä näkökulmasta katsoen. Mari Keski-Korsun töitä on ollut näytteillä Euroopassa ja monissa maissa eri puolilla maailmaa.