Meri Nikula (FIN) & Ignacio Pérez Pérez (VEN) & Kate Gane (AUS): Bottled Water Exports

Meri Nikula, Ignacio Pérez Pérez & Kate Gane: Bottled Water Exports. 2018. Kuva: Jaani Föhr.

Meri Nikula on suomalainen kokeellinen vokalisti, performanssitaiteilija ja parantaja. Hän käyttää omaa ääntään ja kehoaan keskeisinä elementteinä taiteellisessa työskentelyssään. Teosten keskiössä ovat taiteellisen luomistyön parantavat vaikutukset sekä ihmisäänen rajattomat mahdollisuudet.

Australialainen taiteilija Kate Gane yhdistää monialaiseen työskentelyynsä performanssia, elokuvaa, tekstiilejä, musiikkia, ääntä, installaatioita ja julkista taidetta. Ganen teokset ovat paikkasidonnaisia ja ne tutkivat kehollisia, mystisiä kokemuksia, fenomenologiaa ja transsendenttia. Hän on kiinnostunut ajattelutavasta, jossa parantamisen ja tietoisuuden avulla rakennetaan uusia suhteita ja yhteyksiä.

Ignacio Péres Péres on venezuelalainen visuaalinen nomadi, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän tutkii elämysmaailmaa matkana saapumiseen sinne missä jo olemme. Hän luo rituaalisen leikkisyyden kokemuksia ja maallisen mietiskelyn kautta tarkastelee toiseuden kokemusta sekä erillisyyttä arkisessa elämässä tapahtuvana jatkuvana muutoksen tilana. Hän yhdistää työskentelyssään performanssia, kävelyä, katu-valokuvausta ja sosiaalista kanssakäymistä.

Bottled Water Exports on sarja osallistavia Meri Nikulan ja Kate Ganen suunnittelemia taidetapahtumia, joiden toteutuksesta vastaavat Meri Nikula ja Ignacio Pérez Pérez. Luovissa kokeiluissaan taiteilijat nostavat keskusteluun ja tutkivat veteen liittyviä globaaleja aiheita, joita ovat pullovesikaupan ekologiset seuraukset ja uhkaava puhtaan juomaveden puute sekä veden parantavat ominaisuudet ja veden molekyylirakenteen manipuloimisen keinot. Leikkisällä asenteella Nikula ja Pérez Pérez tutkivat yleisönsä kanssa vakavia kysymyksiä luovilla keinoilla ja innostavat avarakatseiseen keskusteluun.

Bottled Water Exports on matka veden parantavan voiman äärelle, veteen pohjautuviin rituaaleihin sekä globaalin talouden kysymyksiin. Teos käsittelee ekologisia, ympäristöön liittyviä aiheita olemalla vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa luodakseen yhteisöllistä, osallistavaa taidetta.