Laurel Jay Carpenter (GBR) & Terese Longva (NOR): Thirst

Laurel Jay Carpenter & Terese Longva: Thirst. 2018. Kuva: Jaani Föhr.

Vuonna 2010 perustetun Longva+Carpenter –kollektiivin muodostavat norjalainen multimediataiteilija Terese Longva ja yhdysvaltalais-englantilainen kuva- ja performanssitaiteilija Laurel Jay Carpenter. Monialaisina taiteilijoina he ovat kiinnostuneita paikka- ja aikasidonnaisuudesta sekä materiaalien että eleiden kartoittamisesta. Monet heidän teoksistaan manipuloivat kehoa ja aikaa tutkien henkilökohtaista kaipuuta, feministisiä ideologioita ja yhteiskunnallisia aiheita.

Thirst on ajassa tapahtuva performanssi, joka saa inspiraationsa ja alkunsa vedestä; teoksen alkulähteet kumpuavat sekä muinaisuudesta että modernista ajasta. Danaidien myytin kautta taidekollektiivi Longva+Carpenter kyseenalaistaa erityisesti naisten historian ja henkilökohtaiset kertomukset: onko naisten pakko tehdä epätyydyttäviä valintoja ja miksi naisia yhä rangaistaan, kun he rikkovat odotettuja roolimalleja? Yleisö pääsee seuraamaan miten teos muuttaa tilaa, ympäristöä ja esiintyjiä veden liikkeen kautta. Thirst on osa  Longva+Carpenterin Needs -trilogiaa Hunger ja Shelter -performanssien rinnalla.

Performanssin syklinen muoto hahmottui, kun taiteilijat kantoivat vettä Iijoesta rantatörmälle palaten aina takaisin hakemaan uutta lastia. Yksinkertaisen rituaalin toistaminen uudelleen ja uudelleen herättää ajatuksia vedestä: Mikä on suhteemme veteen arkielämässä? Millainen vallankäytön väline vesi on globaalissa taloudessa?
Thirst käsittelee vettä yhtenä ihmisen perustarpeista sekä veteen liittyviä mytologioita ja rituaaleja. Teos kyseenalaistaa maailmantalouden lainalaisuuksia sekä korostaa niiden vaikutusta ilmastoon ja maapallon ekologiaan nostaen esiin feministisen perspektiivin, naisen aseman ja naiskuvan sekä korostaen sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja valtarakenteisiin liittyviä kysymyksiä yhteiskunnassa.