Raquel Sakristan (ESP): Floating Structure

Raquel Sakristán: Floating Structure. 2018. Kuva: Jaani Föhr.

Raquel Sakristán on monialainen taiteilija, jonka projektit raivaavat esteettisten koodien, tekniikoiden ja kielten välisiä raja-aitoja. Sakristán työskentelee yhteisöjen parissa, usein julkisilla paikoilla, tutkien kollektiivisista luovaa prosessia ja mahdollisuutta yhdistää radikaalisti sosiaalisia konteksteja ja todellisuuksia taiteen avulla. Hän on kehittänyt projekteja nuorille, vanhuksille perifeerisillä alueilla ja tehnyt yhteistyötä erityisryhmien kanssa luodakseen tiloja ideoiden ja tiedon jakamiselle taiteellisen ilmaisun kautta.

Floating Structure on yhteistoiminnallinen ja osallistava taideprojekti, joka on toteutettu yhdessä Ryhmäkoti Startin ja Toimintakeskus Myötätuulen asukkaiden kanssa. Projekti painottaa erityisesti osallistujien luovien taitojen kehittämistä ja huolenaiheiden jakamista. Floating Structure ravitsee luovuuden uinuvia siemeniä kehittämällä olosuhteita, jotka innostavat asukkaita ilmaisemaan sisäisen maailmansa eri puolia ja tekemään niitä näkyviksi. Art Ii Biennaalia varten luotiin Iijoessa kelluva teos Floating Structure, joka konkretisoi ja visualisoi näiden prosessien tulokset.

Projektin keskiössä on veden materiaalisuus sekä osallistava ja yhteisöllinen prosessi. Työpajamuotoinen toiminta antaa äänen toiseudelle. Se kiinnittää huomiomme veden symboliseen luonteeseen: joki ja virtaava vesi voidaan nähdä sisäisen maailmamme kuvina. Projekti on toteutettu osana KulttuuriKauppilan sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaa ja tuotettu yhteistyössä Lähde! Taiteesta voimaa arkeen  hankkeen (ESR) ja HUG Platform for Cultural Cooperationin kanssa.