Tina Mariane Krogh Madsen (DEN) & Malte Steiner (GER): Pintajännitys & Iijoki-suhteet

Pintajännitys on livenä esitettävä elektroakustinen ääniteos; tavoitteena on kuuntelukylpy-kokemus, joka kasvattaa tietoisuutta äänestä ja ympäristöstä. Sävellys on luotu analysoimalla veden aineellisia ulottuvuuksia, ja se rakentuu kentällä tehtyjen äänitysten ja suoraan Iijoesta tulevan veden äänen pohjalle, jotka muodostavat teoksen oleellisimmat elektronisesti käsiteltävät äänilähteet.

Iijoki-suhteet on ääni- ja videoinstallaatio, jonka taiteilijat luovat yhdessä iiläisten kanssa, kuvaten heidän suhdettaan veteen ja paikalliseen Iijokeen. Työ saa kollektiivisen kertomuksen muodon. Se käsittelee paikkaidentiteetin ja kuulumisen tärkeyttä ja tutkii, miten käsitys ympäristötekijöistä voi kehittää tietoisuutta yhteisöllisyydestä sekä edistää käsityksiä ihmisten samastumisesta luontoon ja asuinpaikkaansa.

Tina Mariane Krogh Madsen on kuvataiteilija, joka työskentelee performanssin, äänen ja median risteysalueilla. Hän on saanut koulutuksensa College of Arts Crafts and Design -opistossa Nørresundbyssä, missä hän aloitti performanssitaiteen opintonsa vuonna 1999. Hänellä on myös taidehistorian maisterin tutkinto Aarhusin yliopistosta. Madsenin tutkimustyö liittyy niin teoriaan kuin käytäntöönkin, missä sen pääpaino on ilmaisukäytänteillä, merkitysstrategioilla, paikkasidonnaisuudella, avoimilla teknologioilla ja äänellä.

Malte Steiner on mediataiteilija, elektronisen musiikin artisti ja säveltäjä. Steiner alkoi luoda elektronista musiikkia ja kuvataidetta vuoden 1983 tienoilla, jolloin hänelle alkoi muotoutua hänen oma näkemyksensä monialaisesta Gesamtkunstwerk-käsitteestä. Steinerin tärkeimmät musiikkiprojektit ovat elektroakustiset Elektronengehirn, Industrial outfit Notstandskomitee, Akustikkoppler (yhdessä Matthias Schusterin kanssa), Das Kombinat ja TMS and codepage (jälkimmäiset kaksi yhdessä Tina Mariane Krogh Madsenin kanssa). Vuonna 1998 Steiner alkoi luoda elektronista taidetta ja installaatioita, joita on ollut näytteillä kansainvälisillä foorumeilla.